martes, 31 de mayo de 2011

MANUAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO E A PLANIFICACIÓN SOCIOLABORAL

TU EMPLEO EN 40 PASOS
MANUAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO E A PLANIFICACIÓN SOCIOLABORAL

TU EMPLEO EN 40 PASOS (TE40P) é un libro de Orientacion Profesional que desenvolve de forma sistemática una metodoloxía aplicada para a búsqueda de emprego e a planificación da vida laboral dende unha perspectiva psicolóxica práctica.http://www.orientacionprofesional.org/tu-empleo-en-40-pasos/